Versegi történelem

Az első tanácsadó helység a mai Fő út 2 szám alatti régi épületben volt az 1955-1993 évek között.

Amikor az  épület lebonásra került a mai polgármesteri hivatal, majd az iskola szolgálati lakásában helyezték el a védőnői szolgálatot. Ekkor távlati célul tűzték ki egy új tanácsadó építését.

Az új egészségház átadására ( Verseg, Fő út 10-12) 2004.09.16.-án került sor.

Az 1950-es években Verseg csatolt községként Kartallal együtt alkotott egy gondozási körzetet. A védőnői munkát Szentiványi Margit látta el. A körzetéhez tartozott még Magyalos, Mindszent, ésFenyőharaszt tanyák is.

1956-tól Verseg önálló védőnői körzet lett. A védőnő Horváth Frigyesné lett, aki 1966-ig látta el a munkakörét.

1966.09.01-2008.09.30-ig Viczián Lászlóné tevékenykedett egészségügyi védőnőként. Ő a védőnőképző elvégzése után rögtön Versegen kezdte a munkáját és egészen a nyugdíjba vonulásáig itt is dolgozott. 43 évig tartó, lelkiismeretes munkája több generáció életében meghatározó élményt jelentett. A saját körzete mellett több településen is helyettesítette védőnő kolléganőit ( Galgamácsa, Tura, Hévízgyörk, Aszód, Kartal, Kálló).

A védőnői tevékenység minden időben kihívást jelentő, felelősségteljes hivatás volt. A településen belüli tanácsadói költözések és a egészségügyi változó elvárások sok-sok megoldandó helyzet elé állították a védőnőt. A tanyák rendszeres látogatásához a gödöllői egyetemi tangazdasága a szükséges időpontokra hintót, majd egyéb lovas járművet biztosított. Később a kerékpár lett a napi közlekedés eszköze. A helyi önkormányzat, az oktatási intézmények és az egészségügyi alapellátás dolgozóinak készséges együttműködése segített minden nehézség megoldásában.

Szeretném megemlíteni azokat a védőnőket is, akik nem Versegen, hanem más településeken végezték egész életükben a védőnői hivatásukat:

Sebák Istvánné (Bodor Katalin) ő 1967.09.01.-től Tura újonnan alakult körzetében kezdte a pályafutását. Majd 1883.01.31-1992.04.30. között az Aszód I. számú körzetet látta el. Mindeközben helyettesített Galgamácsán, Ikladon és Kartalon. 1992.05.01-től 2007.07.31-ig ( nyugdíjba vonulásáig) a gödöllői Tisztiorvosi Szolgálat városi vezető védőnője volt. 

Papp Józsefné ( Mák Katalin) 1966-ban fejezte be a védőnőképzőt. Ikladon, majd Kartalon dolgozott. Ez után Aszódon körzeti védőnőként dolgozott a nyugdíjazásáig.

Kedves Kolléganőink fáradságot nem ismerő, lelkiismeretes szakmai munkáját nagyon köszönjük!

Nyugdíjas éveikhez jó egészséget és sok-sok örömet kívánunk!