Versegi Védőnői Szolgálat

Verseg, Fő út 10-12

Telefonos elérhetőség: 06 28 816 344

Email: versegivedono@gmail.com

Röviden a védőnői szolgálatok történetéről:

Országos Stefánia Szövetség
az anyák és csecsemők védelmére (1915.)

Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebből következően demográfiai, népmozgalmi változásai keltették életre a védőnői hálózatot, melyek napjainkig érezhetően meghatározták a célokat, elveket és módszereket.

Megalakulásakor két főcélkitűzése volt:
-a csecsemőhalandóság csökkentése és a
- nemzet számbeli erősbítése.

Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (1927.)

 A szolgálat a Rockefeller Alapítványhoz és Johan Béla nevéhez fűződik, aki kidolgozta a falusi egészségvédelmi munka koncepcióját és gyakorlati megvalósítását. Utalva a nemzetközi környezetvédő zöld mozgalmakra, „Zöldkereszt” Egészségvédelmi Szolgálatnak nevezte el. A szolgálat védőnői 1930-tól olyan képzésben részesültek, mely kettős képesítést adott: ápolónői és védőnői oklevelet. Ennek az volt a célja, hogy az otthoni gondozás során az ápolással kapcsolatos problémák megoldására is felkészítse a védőnőket. Itt egyértelműen és összefüggésében fogalmazták meg e két hivatás különbözőségét és kapcsolódását:

 „Az ápolónő és az egészségügyi védőnő hivatásban igen sok a rokon vonás, csupán a feladatuk és a működési területük különbözik egymástól... Az ápolónő a gyógyító munkában vesz részt, a védőnő ezzel szemben a bajmegelőzés szolgálatába szegődött”

A zöldkeresztes védőnők feladatai öt területre terjedtek ki (1930-44-ig):

  • anya- és csecsemővédelem
  • iskola-egészségügy
  • nemibetegségek és TBC elleni küzdelem
  •  szegény betegek otthoni ápolásának megszervezése
A helyi történetről:

Versegen a várandós anyákat , csecsemőket és gyermekeket 2008. év őszéig, Viczián Lászlóné, Marika védőnő gondozta.

43 évet dolgozott a településen.

Munkája több generáció egészséges fejlődését és növekedését segítette.

Fáradozását köszönjük!

2008. októberéről Basa Attiláné a területi védőnő.

 2013. szeptember 21.

Magyar Tudományos Akadémia Díszterme

 

Magyar Örökség Díj Kitüntetésben részesült:
a
Magyar Védőnői Szolgálat

A Magyar Tudományos Akadémián,

neves kutatók, feltalálók, írók, költők, művészek, hagyományőrzők, sportolók, világi és egyházi személyek között, az egészségügy területén neves orvosok - Szent-Györgyi Albert, Haynal ImreBatthyány-Strattmann László, Korányi Sándor és folytathatnánk -

 mellett a Védőnői Szolgálat is helyet kapott a

Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumban.